Vijesti

Sve vijesti

ICBL organizuje drugi "Poslovni utorak" 07.juna, 2011. Tema foruma: " Energetska efikasnost"

Inovacioni centar Banja Luka, u okviru Poslovnog utorka, 07.06.2011.godine, organizovaće B2B Forum na temu: „Energetska efikasnost“.

Forum ima karakter poslovnog umrežavanja sa potencijalnim investitorima i partnerima. Održaće se u prostorijama ICBL-a, u trajanju od 11.00 do 15.00 časova.

 


Inovacioni centar Banja Luka (ICBL)
je po uzoru na široko rasprostranjenu praksu uspostavljanja i održavanja kulture poslovnog dijaloga prepoznao potrebu da u sklopu svojih redovnih aktivnosti promocije preduzetništva u 2011. godini, uvede održavanje poslovnog foruma svakog prvog utorka u mjesecu. Forum nosi naziv “Poslovni utorak” a u skladu sa već dobro oprobanom praksom organizovanja događaja pod nazivom “Business Tuesday” u skandinavskim zemljama. Forum će se organizovati u prostorijama ICBL-a na principima poslovnog dijaloga te će okupljati predstavnike javne i poslovne zajednice.ICBL organizuje drugi “Poslovni utorak” 7. juna 2011.godine, na temu:


"Energetska efikasnost"
 

Za ovu temu izdvojili smo oblast energetske efikasnosti imajudi u vidu potrebu za identifikacijom šansi i potencijala za komercijalizaciju lokalnih preduzetničkih inicijativa u oblasti uspostavljanja i primjene energetske efikasnosti, te identifikaciju realnih sektora u okviru kojih je mogude ostvariti međunarodnu poslovnu saradnju.

 

Forum ima karakter poslovnog umrežavanja i predstavlja priliku za zainteresovane strane u preduzetništvu za:

  • Identifikaciju ključnih izazova, prilika i prepreka prilikom obezbjeđivanja investiciono orjentisane poslovne okoline u primjeni energetske efikasnosti u proiyvodnom sektoru.
  • Informisanje o statusu sprovođenja pozitivne zakonske regulative u skladu sa pravnim naslijeđem EU;
  • Identifikacija realnih sektora za primjenu energetske efikasnosti u BiH
  • Identifikacija tehnoloških rješenja za pradenje i nadzor emisije CO2 ;
  • Promovisanje uspješne primjene energetske efikasnosti u BiH i zemljama EU;
  • Prezentacija razvojnih projekata prema investitorima, poslovnim partnerima i drugim interesnim grupama.

 
Pored oficijelnog dijela događaja planirano je druženje učesnika u neformalnom dijelu uz prikladan koktel.

 Nadamo se da će gore navedeno biti dovoljan razlog da se odazovete pozivu i da učestvujete u ovom poslovnom događaju. Sve zainteresovane kompanije mogu se obratiti Inovacionom centru Banja Luka kako bi na vrijeme obezbijedili svoje prisustvo na forumu. Ispunjen aplikacioni formular možete poslati putem faksa + 387 (0) 51 340 610 ili na email  sasa.radetic@icbl.ba


Dodatne informacije možete pregledati takođe na našoj web stranici Poslovni utorak.


Za sva pitanja  kontaktirajte ICBL  Inkubator odjeljenje radnim danima od 08 do 16 časova, na telefone +387 (0)51 340 604, mob. +387 66 828 483, fax. +387 51 340 610, ili pošaljite mail na sasa.radetic@icbl.ba

Dokumenti povezani sa vijesti

Postavljeno: 30.05.2011.