Detalji projekta

“WINS-ICT” ima za cilj da ojača naučnu i tehnološku saradnju izmađu zemalja EU i zemalja zapadnog Balkana unapređivanjem bi-regionalnih strateških veza u domenu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), te promocije učešća IKT istraživača iz balkanskih zemalja u Programu FP7.

Specifični ciljevi “WINS-ICT” projekta su:Specifični ciljevi “WINS-ICT” projekta su:

* Osigurati sveobuhvatno razumijevanje trenutnog okvira politike razvoja istraživačkih tehnologija EU i zemalja zapadnog Balkana, kao i saradnje u toj oblasti;
* Poboljšaati trenutne političke okvire i uspostaviti strateška partnerstava s drugim projektima, kao što je “WBC-INCO.NET”;
* Podrška izgradnji održivih mreža između inovativnih istraživača zemalja zapadnog Balkana u oblasti IKT i njihovih kolega iz EU;
* Jačanje kapaciteta i sposobnosti istraživača zemalja zapadnog Balkna da uspješno učestvuju u istraživačkim aktivnostima IKT FP7 Programa.

“WINS-ICT” projekat će na taj način promovisati učešce zemalja zapadnog Balkana u IKT programu na više nivoa koji podrazumjeva podršku uspostavljanja regionalnih i bi-regionalnih dijaloga, izgradnju kapaciteta na regionalnom i nacionalnom nivou, te širenje ciljanih strategija. Krajnji cilj je da se istraživači iz regije u potpunosti integrišu u mrežu FP-aktivnih EU organizacija i da se omogući njihovim srodnim istraživačkim organizacijama da dostave svoje ponude projekata kao koordinirana institucija.

Lokacija

Zemlje zapadnog Balkana

Korisnici

Istraživači informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) zemalja zapadnog Balkana

Investitor

Evropska komisija (7. okvirni program)

Datumi projekta

Početak: 01.01.2009

Kraj: 01.02.2011

Ukupno: 25 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta

849 993.00 EUR

Team

Projektni koordinator: Centar za socijalne inovacije, Austria

Partneri: Grčka istraživačka i tehnološka mreža (Grčka), Naučno-tehnološko istraživačko vijeće Turske (Turska), Tehnička podrška za evropske organizacije SPRL (Belgija), CIVET 2000 (Albanija), EXIT Centar (BiH), IKT Privredna komora - MASIT SKOPJE (Makedonija), Ministarstvo nauke i obrazovanja Republike Crne Gore (Crna Gora), Beogradska otvorena škola (Srbija), “SC IPA SA” (Romunija), Centar za socijalne inovacije i tehniku (Njemačka), “Europe for Business Private Limited” (Velika Britanija), Hrvatska gospodarska komora (Hrvatska), Centralno evropska inicijativa (Italija), Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo (Srbija).

Aktivnosti

Radni paket 1: Analiza, nadzor, pregled

 • Analiza nacionalnih politika i trenutne naučno tehnološke saradnje u IKT,
 • IKT prioriteti, potrebe i kapaciteti u regiji zapadnog Balkana,
 • Matrica moguće saradnje,
 • Konkurentna analiza baze podataka konkurentnih IKT istraživača.

Radni paket 2: Poboljšanje okvira za napredniju saradnju i informaciono društvo

 • Jačanje politike dijaloga,
 • lnstitucionalna izgradnja kapaciteta za saradnju,
 • Podrška za članove IKT centara.

Radni paket 3: Širenje informacija i promocija FP-7 u  zemljama ZB

 • Razvoj strategije i razvoj alata za širenje i promociju FP 7 Programa;
 • Postavljanje dijela portala posvećenog promociji FP-7 i menadžment sadržaja koji je sa njim u vezi
 • Podrška regionalnoj promociji i dešavanjima zu vezi sa FP 7 Programom,
 • Radionice za trening i savjetovanje,
 • Aktivnosti dinamičnog treninga.

Radni paket 4: Širenje informacija i promocija odlika zemalja ZB u EU

 • Razvoj strategije i alata za širenje odlika zemalja zapadnog Balkana u EU
 • Postavljanje dijela portala posvećenog kapacitetima u zemljama ZB i odlikama;
 • Aktivnsoti umrežavanja i partnerstva;
 • Brokerska događanja;
 • Dodjela nagrada za uspješne koordinatore FP 7 .

Radni paket 5: Projektni Manadžment

 • Suočavanje s zadacima,
 • Administrativno i financijsko upravljanje projektima,
 • Komunikacija s Evropskom komisijom i izvještavanje,
 • Tehnički razvoj “WINS – ICT” portala,
 • Sigurnost kvalitete.

Ostvareni rezultati

Projekat je odobren i započeo u januaru 2009. Godine.

“Inco-Net” podrška zemljama zapadnog Balkana u oblasti IKT (WINS-ICT)