Detalji projekta

“EXIT Consulting” je bio angažovan da razvije sveobuhvatan strategijski dokument "Strategija eZdravstva Republike Srpske", zajedno s tri konsultanta iz Nacionalne bolnice “Rikshospitalet” (Oslo, Norveška). Strategija se sastoji od pet glavnih stubova sa više od 20 projekata u sektoru eZdravstva, zajedno sa prethodno urađenim “Akcionim planom”.
Analizirane su najbolje prakse iz sektora eZdravstva i upoređene su sa odgovarajućom analizom upotrebe IKT-a u sektoru zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj. Tako definisan okvir detaljno je razvijen i upoređen sa rezultatima lokalne studije eSpremnosti, a provjerili su ga norveški stručnjaci za eZdravstvo. Dokument će biti putokaz za ulaganja u eZdravstvo za Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite vlade RS u slijedećih 8 godina. Dokument je trenutno u procesu javne rasprave.

Lokacija

Republika Srpska, BiH

Korisnici

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS

Investitor

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS

Datumi projekta

Početak: 01.11.2007

Kraj: 30.09.2008

Ukupno: 11 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta

58 441.00 EUR

Team

Lider projekta: Zoran Gajić
Tim (profil): EXIT Consulting Ltd.

Aktivnosti

Razvoj projektne metodologije;

Analiza IKT rješenja u zdravstvenom sektoru RS na temelju analize situacije;

Analiza najboljih praksi, poređenje s lokalnom situacijom; pronalaženje najbolje međunarodne prakse za  zdravstveni sektor RS;

Razvoj dokumenta “Strategija eZdravstva”, preliminarni plan aktivnosti;

Revizija norveških stručnjaka za eZdravstvo.

Ostvareni rezultati

Kreirana “Strategija eZdravstva” za Republiku Srpsku.

Strategija eZdravstva za Republiku Srpsku