Detalji projekta

Projekat je fokusiran na Bosnu i Hercegovinu i njena dva entiteta: Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine. Poboljšanje uprave i međuetničke saradnje u BiH kroz uvođenje osnovnih koncepata eZdravstva (WEB portal eZdravstva i Kntinuiranu medicinsku edukaciju – KME) osnažiće i korisnike zdravstvene zaštite (pacijente) i pružaoce usluga (profesionalno zdravstveno osoblje), te doprinijeti procesima integracije kako na regionalnom tako i na nivou integracije BiH u EU.
Postoje dva glavna cilja:
1) uspostavljanje WEB portala eZdravstva, koji će služiti kao edukativni i informativni portal i</p>
<p>2) pobolj&scaron;anje kontinuirane medicinske edukacije (KME) za pružaoce zdravstvenih usluga kroz kori&scaron;tenje informacionih tehnologija.

Lokacija

Bosna i Hercegovina

Korisnici

Ministarstvo zdravllja i socijalne zaštite Republike Srpske, Ministarstvo zdravstva Federacije BiH

Investitor

Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške

Datumi projekta

Početak: 01.01.2009

Kraj: 30.06.2011

Ukupno: 30 mjeseci

Ukupna vrijednost projekta

600 000.00 EUR

Team

Lider projekta: koordinator projekta „Rikshospitalet“, Oslo (Norveška)

EXIT Tim: projekt menadžer, poslovni savjetnik portala eZdravstva, poslovni savjetnik eObrazovanja u KME, savjetnici za IT, kreativni direktor, PR menadžer

Aktivnosti

Kao agencija zadužena za implementaciju projekta, EXIT je pripremio projektnu metodologiju razvoja, organizacijsku i financijsku dokumentaciju, procedure za javne nabavke, podugovaranje, itd. EXIT će imati glavnu ulogu u implementacijii cjelokupnog projekta, podižući svijesti i promovišući projektne ciljeve.

Ostvareni rezultati

Projekat je u toku posljednjeg dijela prve projektne godine. Do sada, EXIT je razvio sve materijale potrebne za uspješnu realizaciju projekta.

Za portal eZdravstva razvijeni su potrebna struktura, izgled i karakteristike. Trenutno je u toku izrada portala u skladu sa mapom i specifikacijama razvijenim u prthodnim fazama projekta. Mapa portala eZdravstva je kreirana je od samog početka. Razvijena je struktura zasebnih stranica, definisani su izgled i putokazi za njihovu izradu.

Osnovana je novinska redakcija portala eZdravstva koaj trenutno radi na prikupljanju inicijalnih podataka za portal, a kasnije će biti za održavanje i ažuriranje portala.

Potpisan je ugovor o saradnji sa komapnijom koja održava britanski nacionalni portal zdravstva, NHS Choices i kojim se portalu eZdravstva dozvoljava preuzimanje sadržaja koji je u vlasništvu NHS Choices.

U vezi komponente KME, realizovana je Prva konferencija o eObrazovanju u KME u BiH, na kojoj su učestvovale sve relevantne zainteresovane strane iz cijele BiH. Osnovni rezultat ove konferencije proizašao je dokument sa smjernicama pod nazivom „Preporuke za uvođenje eObrazovanja u KME u BiH“, kojim se izražava pozitivan stav učesnika konferencije na ovu temu.

U skladu sa specifikacijom izrada „Sistem upravljanja sadržajem eObrazovanja“ je u finalnoj fazi, za koji treba da se angažuje preduzeće da ga proizvede. Taj sistem će se koristiti za potrebe učenja kao dio portala eZdravstva.

Potpisivanje memoranduma o saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS i Ministarstvom zdravstva federacije BiH je u finalnoj fazi.

Ostale informacije

Dr Ranko Skrbic, Ministar zdravlja i socijalne zastite RS
Dr Safet Omerovic, Ministar zdravstva Federacije BiH
Dr Jacob Bergsland, Rikhospitalet Oslo, Norveška

Poboljšanje uprave i međuetničke saradnje u BiH kroz eZdravstvo (eHIGICo BiH)