Vijesti

Sve vijesti

Održana radionica „Promocija FP7 projekata“

Povodom završetka projekta „ Western Balkan Countries Inco-Net Support in the field of ICT (WINS-ICT)”, u Inovacionom centru Banja Luka održana je prva radionica na temu promocije FP7 projekata. Cilj radionice bio je uključivanje Inovacionog Centra i poslovnog inkubatora u njegovom sastavu, u EU programe. 

U okviru radionice predstavljen je i sam projekat WINS-ICT koji je i finansiran od strane EU kroz 7. okvirni program. Projekat je imao  za cilj da ojača naučnu i tehnološku saradnju između zemalja EU i zemalja zapadnog Balkana unapređivanjem strateških veza u domenu informaciono-komunikacionih tehnologija, te promocije učešća IKT istraživača iz balkanskih zemalja u Programu FP7. O ovom projektu je govorila gospođica Nela Sladojević kao predstavnik Exit Centra, koji je bio jedan od članova konzorcijuma pomenutog projekta.

Nakon uvodne riječi, učesnici su imali priliku da nauče procedure i metodolofije, te saznaju informacije o fondovima EU dostupni BiH . Gospodin Đorđe Markez je uspješno kroz prezentaciju dao Uvod u Okvirni Program FP7, ali i detaljno objasnio i predstavio Kako pripremiti uspješnu aplikaciju u FP7 programu.

Kao primjer uspješno napisane aplikacije, Agencija za ekonomski razvoj opštine Prijedor (PREDA)  predstavila je MAPEER projekat. Radionice za promociju FP7 programa se realizuju kroz sredstva Ministarstva civilnih poslova BiH, s ciljem podizanja svijesti ICBL-a i njegovih stanara o mogućnostima koje im se pružaju u kroz EU fondove, prvenstveno, FP7 program, kako primjeniti ideje, umrežavanje partnera na nacionalnom i internacionalnom nivou i sl.

Sledeće radionice za Inovacioni centar Banja Luka i poslovne inkubatore u okviru Centra najavljene su za 17. 18. i 19.mart 2011. Planirane radionice biće na temu „ Projektni menadžment“.

Dokumenti povezani sa vijesti

Postavljeno: 10.03.2011.