Vijesti

Sve vijesti

ICBL održao i drugi po redu "Poslovni utorak" na temu “Energetska efikasnost”

Inovacioni centar Banja Luka je, u okviru drugog Poslovnog utorka, 07.06.2011.godine, uspješno održao Business to business forum na temu:  „Energetska efikasnost“.

Ovom prilikom ispred Inovacionog centra  izražavamo zadovoljstvo zbog velikog interesovanja kako učesnika, tako i prezentatora  za Poslovni utorak .

Kako je u sklopu svojih redovnih aktivnosti promocije preduzetništva u 2011. godini  ICBL  uveo održavanje poslovnog foruma svakog prvog utorka u mjesecu, po  uzoru na široko rasprostranjenu praksu uspostavljanja i održavanja kulture poslovnog dijaloga, korak bliže je u nastojanju da se u realnim okvirima poslovnog ambijenta BiH razvija dijalog i uvažavanje poslovnih inicijativa i privatno-javnog interesa.

Šire poznati pod nazivom Business Tuesday, u saradnji sa Exit Centrom Banja Luka, forumi  se organizuju u prostorijama ICBL-a na principima poslovnog dijaloga, te okupljaju predstavnike javne i poslovne zajednice, a imaju karakter poslovnog umrežavanja sa potencijalnim investitorima i partnerima, te predstavlja priliku za zainteresovane strane u preduzetništvu za:

  • Identifikaciju ključnih izazova, prilika i prepreka prilikom obezbjeđivanja investiciono orjentisane poslovne okoline u primjeni energetske efikasnosti u proiyvodnom sektoru.
  • Informisanje o statusu sprovođenja pozitivne zakonske regulative u skladu sa pravnim naslijeđem EU
  • Identifikacija realnih sektora za primjenu energetske efikasnosti u BiH
  • Identifikacija tehnoloških rješenja za pradenje i nadzor emisije CO2
  • Promovisanje uspješne primjene energetske efikasnosti u BiH i zemljama EU
  • Prezentacija razvojnih projekata prema investitorima, poslovnim partnerima i drugim interesnim grupama.

 

BT2 Na drugom  “Poslovnom utorku” prisustvovalo je 32 predstavnika iz privatnog i javnog sektora,  koji su  učestvovali u poslovnom dijalogu usmjerenom   na oblast energetske efikasnosti,  imajući u vidu potrebu za identifikacijom šansi i potencijala za komercijalizaciju lokalnih preduzetničkih inicijativa u oblasti uspostavljanja i primjene energetske efikasnosti, te identifikaciju realnih sektora u okviru kojih je moguće ostvariti međunarodnu poslovnu saradnju.

Nakon uvodne riječi predstavnika grada Banja Luka  (Odsijek za razvoj, evropske integracije i investicije), učesnici su se mogli upoznati sa regulativnim okvirima obnovljivih izvora energije u Republici Srpskoj, koje su izložili predstavnici Ministarstva industrije, energetike i rudarstva RS. Održano je nekoliko prezentacija od strane vodećih svjetskih i regionalnih kompanija iz ove oblasti. Od lokalnih kompanija predstavile su se kompanija Turbina IPD d.o.o. Banja Luka, jedna od prvih firmi poslovnog inkubatora Inovacionog centra, Hidria BH d.o.o., Bihaćka Pivovara d.d, i dr.

Među predavačima prisustvovali su i gdin. Petar Gvero ispred Mašinskog fakulteta u Banjoj Luci, kao i brojni gosti ispred najznačajnijih državnih instuticija RS : predstavnici brojnih investicionih fondova, Elektroprivrede RS, Privredne komore RS,Investiciono Razvojne banke RS, Regulatorne komisije za energetiku RS, Gradska razvojna agencija Banja Luka i brojni drugi

Fotografije povezane sa vijesti

Postavljeno: 08.06.2011.