Vijesti

Sve vijesti

Ekspert iz Španije pomaže u kreiranju prve lokalne akcione grupe u BiH

G. Diego Curto, stručnjak za formiranje  LAG-ova (Lokalna akciona grupa), španske pokrajine Extremadura nalazi se u posjeti  Exit Centru sa ciljem da pomogne inicijativu za kreiranje prve lokalne akcione grupe (LAG) u Bosni i Hercegovini.


Na sastancima sa lokalnim vlastima objasnio je šta je to  LAG (Lokalna akciona grupa), koje su prednosti njenoga osnivanja, kako funkcioniše i sl.Razgovaralo se i o početku stvaranja plana strategije, istraživanjem o glavnim problemima i o korisnim idejama koje bi trebale biti prikupljene.


Sama inicijativa potekla je iz UG “Potkozarje-Asocijacije za ruralni razvoj - PARD” iz Gradiške. Asocijacija je osnovana u sklopu projekta UG EXIT Centar iz Banja Luke i organizacije AECEO iz španske pokrajine Extramadura, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i Opštine Gradiška s ciljem da omogući i obezbjedi održivi ruralni razvoj kroz intenziviranje  poljoprivrednih i privrednih aktivnosti, jačanje seoskog turizma, te promociju same regije.

Jedan od ciljeva PARD-a je pomoć za osnivanje LAG-a na teritoriji RS. Inicijativa PARD-a se uklopila sa inicijativom Agencije za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi koja je organizovala sastanak u Gradišci 24.02.2011. na temu "Organizovanje  lokalnih akcionih gupa u BiH", u saradnji s predstavnicima NIRAS International Consultants koji zajedno sa Fondacijom za programe pomoći poljoprivredi (FAPA) realizuju projekt "Jačanje kapaciteta za programiranje ruralnog razvoja u BiH - 3P-BHRD". 

Jedan od primarnih zadataka Asocijacije je kreiranje Strategije ruralnog razvoja istočnog Potkozarja. U skladu s tim Asocijacija vrši identifikovanje postojećeg stanja i potencijala ciljnog područja, koje će omogućiti rad ekspertima iz Španije na kreiranju strategije razvoja i akcionog plana.Područje djelovanja Asocijacije, odnosno područje za koje se prikupljaju podaci, obuhvata 6 mjesnih zajednica Opštine Gradiška, odnosno 10 sela (Gornja Jurkovica, Srednja Jurkovica, Donja Jurkovica, Miljevići, Šaškinovci, Trnovac, Turjak, Samardžije, Kozara i Mičije).

Postavljeno: 04.03.2011.