Publikacije

Sve publikacije

Kako da zaštitite prava intelektualne svojine?

Preuzmi publikaciju
Datum objavljivanja: 01.01.2006
Obim: 68 strana

Brošuru pripremili:
Milica Gajić, pravni savjetnik
Amela Hadrović, predsjednik uprave "Sine Qua Non" agencije
Dragan Mićunović, advokat

Urednik: Zoran Gajić