Projektni menadžment

Iskustvo

EXIT Centar iza sebe ima više od 10 godina iskustva u vođenju međunarodnih projekata  i saradnji sa domaćim partnerima.

Ovo bogato iskustvo omogućava da projektni tim obuhvati sve aspekte projektnog menadžmenta, počevši od strateških oblasti koje su od interesa za klijente i partnere i obuhvatajući bitne tehničke detalje projekta.

Rješenja/usluge/unaprjeđenja

EXIT Centar omogućava svojim klijentima da se koncentrišu na svoje konkretno područje stručnosti i konkretne projektne rezultate, dok se naš tim brine o projektnom menadžmentu i administraciji koji opterećuju ključne aktivnosti.

EXIT Centar svakom projektu pristupa uz pažljivo planiranje svih raspoloživih resursa, kako internih tako i eksternih.

Cilj nam je da prije početka rada na projektu, uz pažljivo planiranje, optimiziramo troškove, uloženo vrijeme i rad, i da krajnji rezultat kvalitetom zadovoljava i, kad je to moguće, premašuje, očekivanja klijenta.

Ključ našeg pristupa je planiranje, i optimizacija, potpomognuti brižno planiranom komunikacijom koja omogućava optimalno korištenje resursa i minimalne gubitke.

Za svaki od naših projekata projektni tim provodi analize rizika, s ciljem da se predvide rizici i unaprijedi upravljanje neizbježnim rizicima, te da se izbjegnu oni koje je moguće izbjeći.

Za svaki pokrenuti projekat omogućavamo klijentu potpunu finansijsku i administrativno-tehničku podršku, zasnovanu na bogatom iskustvu stečenom kroz dosadašnji rad, te usklađenu sa domaćim zakonodavstvom, što, dodatno, omogućava klijentu da ima projektnu administraciju i finansije pripremljene prema najvišim standardima i predstavlja garant uspješne administrativno-finansijske implementacije projekta.

Projektni tim je spreman i sposoban pripremiti izvještaje i prateću dokumentaciju za svaki od provedenih projekata, a u ponudi su i usluge pohranjivanja i čuvanja projektne dokumentacije na zakonom utvrđeni period.