Turizam i zaštita životne sredine

Značaj sektora

Turizam je privredni sektor koji se najbrže razvija na globalnom nivou i stvara preko 235 miliona radnih mjesta širom svijeta.

Ovo predstavlja 8,2% ukupne zaposlenosti, te je predstavljalo 9,4% BDP-a na svjetskom nivou.

Prema predviđanjima UNWTO rast međunarodnih turističkih dolazaka će porasti između 3% i 4% u 2010, a u 2009. godini internacionalni turizam je generisao preko 661 bilion €.

Bosna i Hercegovina

Iako je u Bosni i Hercegovini turizam identifikovan kao jedan od sektora sa najvećim potencijalom razvoja, posebno u oblasti agro, eko, avanturističkog i banjskog turizma, malo se radi na njegovom strateškom razvoju i promjeni globalnog imidža BiH kao nesigurne zemlje za putovanja.

Nedovoljno razumijevanje ekonomskog značaja turizma kao industrije i njegovog pozitivnog uticaja na sveukupan razvoj ekonomije zemlje, internacionalnu razmjenu, privlačenje novih investicija i zapošljavanje su osnovni problemi u BiH.

Problemi u razvoju održivog turizma ogledaju se u nedostatku strateškog planiranja, tehničkog znanja i konstantnog usavršavanja zaposlenih u turizmu, nepostojanju uvezane i komplementarne ponude. Ono što dodatno karakteriše turizam u BiH je nemogućnost praćenja razvoja kroz uspostavljeni sistem za mjerenje razvoja turizma, kvaliteta usluga, sistem zaštite i očuvanja prirodnog, kulturnog i istorijskog nasljeđa, te nedovoljnu primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija.

EXIT

Rješenja/usluge/unaprjeđenja

Naš cilj je unapređenje održivog razvoja turizma, kreiranje turističkih destinacija, te podrška MSP u turizmu i promocija BiH turizma uopšte.

EXIT tim, zahvaljujući svom iskustvu, može pomoći razvoj održivog turizma kroz niz aktivnosti, počevši od povezivanja glavnih zainteresovanih strana u turizmu, izradu strategija razvoja turizma, modela za uspostavljanje destinacijskih menadžment organizacija, kreiranja novih, te unapređenja postojećih usluga u turizmu. Kroz svoje kontakte i mrežu partnera, možemo pomoći umrežavanje i kreiranje komplementarne turističke ponude, uvođenje indikatora za mjerenje razvoja turizma, uvođenje različitih standarda u oblasti turizma. Kroz djelovanje našeg tima i edukaciju zaposlenih klijenta, dodatno možemo djelovati u ovom sektoru, te pružiti pomoć u izradi poslovnih i marketing planova, te brendiranju destinacija, proizvoda i usluga.