Ruralni razvoj

Značaj sektora

Politika ruralnog razvoja bavi se ostvarivanjem ciljeva za ruralna područja i obuhvata širok dijapazon različitih socio-ekonomskih aktivnosti.

Polovina populacije Evropske unije živi u ruralnim oblastima, koje obuhvataju 91% teritorije, na kom živi preko 56% stanovništva, što ukazuje na to da ruralni razvoj predstavlja značajnu interesnu oblast u EU.

Stoga su ciljevi ruralnog razvoja EU zemalja orjentisani na unaprjeđenje konkurentnosti svih djelatnosti karakterističnih za ruralnu ekonomiju, obezbjeđenje alternativnih izvora prihoda, promociju lokalnih vrijednosti i proizvoda, kulturnog i istorijskog nasljeđa, poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima, te zaštitu životne sredine, biodiverziteta, kao i karakterističnog pejzaža ruralne sredine.

Podsticaj i pomoć ruralnom razvoju EU se realizuje kroz Leader program, koji predstavlja Inicijativu Evropske Zajednice za mobilizaciju i provođenje ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama kroz lokalna partnerstva javnog i privatnog sektora, formiranjem Lokalne akcione  grupe (LAG).

Bosna i Hercegovina

U Bosni i Hercegovini, 114 od 144 opštine su ruralne opštine. U njima živi gotovo 61% stanovništva. Većina ovih opština spada u slabo razvijene i nerazvijene opštine u BiH i uprkos svim preduzetim  mjerama i dalje se uočava neusklađenost dostignutog stepena razvoja sa raspoloživim potencijalima.

Ruralna područja se suočavaju sa mnogim problemima: nedovoljnim ulaganjima u razvoj,  nedostatkom infrastrukture, depopulacijom stanovništva, nedovoljnim podsticajima poljoprivrednicima, niskim nivoom kvaliteta života ruralnog stanovništva, nezaposlenošću, i sl.

Relativni značaj poljoprivrede je u stalnom padu, zahvaljujući opštem tehnološkom napretku.

Vrijednost ruralnog predjela kao mjesta odmora i rekreacije je očita, a sama ideja života na selu i proizvodnje organskih proizvoda, te vlastitog vrta predstavljaju sve prisutniji trend i kod nas. Mnogi bi željeli bi da rade i žive na selu, pod uslovom da imaju pristup odgovarajućim uslugama i infrastrukturi, te mogućnostima zaposlenja u ruralnom području.

EXIT

Rješenja/usluge/unaprjeđenja

Naš cilj je pomoći ovom velikom broju populacije da sagleda svoje mogućnosti i iskoristi prilike koje se nude.

EXIT Centar, s širokom mrežom partnera i eksperata iz EU, može omogući održivi ruralni razvoj kroz kreiranje strateškog pristupa rješavanju problema, kreiranje organizovane poljoprivredne proizvodnje, unapređenje konkurentnosti, uvođenje i primjenu novih, uspješnih metoda, uvođenje standarda u poljoprivredi, osiguranje kvaliteta, uspješan plasman i otkup proizvoda, edukaciju proizvođača i zajednice, razvoj dodatnih, nepoljoprivrednih djelatnosti, obezbjeđenje sredstava kroz projekte orjentisane prema EU fondovima, te promociju.

EXIT Centar stoji na raspolaganju klijentima i partnerima u kreiranju modela funkcionalnog i održivog razvoja ruralnog područja.