Istraživanje i razvoj

Značaj sektora

Iako se pojam konkurentnosti prvenstveno veže za ekonomiju i privredu, rast konkurentnosti zavisi od rasta produktivnosti i efikasnosti, prepoznavanja novih industrijskih sektora koji su u nastanku, brzog prilagođavanja i pregrupisanja sredstava i zapošljavanja.

Ovakve aktivnosti svoje prve korake ostvaruju u oblasti istraživanja i inovacija, informacionih i komunikacijskih tehnologija i preduzetništva.

Istraživanje i razvoj igraju presudnu ulogu i u samom procesu obrazovanja i obuci budućih generacija radnika.

Inovativno i motivirajuće radno okruženje i konstantne inovacije namijenjene korisnicima, omogućavaju da kompanije brzo reaguju na potrebe svojih klijenata i prilagode svoju ponudu njihovim zahtjevima.

EU i zapadne zemlje

Evropska politika istraživanja i razvoja zasnovana je na Osnivačkim ugovorima Evropske unije.

Pojam tehnologije i istraživanja kao takav je prepoznat u Evropskoj uniji koja kao svoje ciljeve i prioritete postavlja podršku konkurentnosti evropske ekonomije i socijalnog prosperiteta kroz istraživanje i razvoj.

Sama koordinacija inicijativa u istraživanju i razvoju unutar EU je obuhvaćena različitim instrumentima poput Okvirnog programa za istraživanje, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti (FP7) i Zajedničkog istraživačkog centra (JRC).

Bosna i Hercegovina

Jačanje nauke i istraživanja u BiH treba podržati uspostavu vitalnog sistema kako kod javnih institucija, tako i u privatnom sektoru, kako bi se omogućilo da se BiH što lakše integriše u Evropski istraživački prostor.

U Bosni i Hercegovini je prisutan trend napuštanja države od strane velikog broja ljudi koji se bave naukom i istraživanjem, pogotovo onih koji se bave istraživanjem koje bi moglo pronaći svoju komercijalnu upotrebu – budući da ne vide perspektivu u ovoj oblasti u Bosni i Hercegovini.

Bosni i Hercegovini je neophodno unapređenje postojeće i uspostava nove infrastrukture kako bi se ostvario nivo razvoja od prije nekih 20-ak godina.

U Bosni i Hercegovini je prisutan problem nedostatka ulaganja u razvoj nauke i tehnologije budući da on nije među prioritetima u BiH, što dodatno uzrokuje veliki problem sa ulaganjem sredstava u ovu oblast zbog nedostatka budžetskih sredstava.

EXIT

Rješenja/usluge/unaprjeđenja

EXIT Centar je kroz svoj desetogodišnji rad usmjerio svoje kapacitete i resurse na promovisanje inovativnih rješenja i inovacija u radu, kao i na komercijalnu primjenu rezultata istraživanja u razvoju poslovanja.

Naš cilj je pomoći klijentima da u svom poslovanju primijene inovacije, koje će im omogućiti unapređenje poslovanja i rast.

Naše iskustvo je pokazalo da u ovoj oblasti veliki značaj za razvoj privrede i korištenje i poticanje istraživanja i razvoja imaju inovacioni centri, te nas je to usmjerilo i na pokretanje jednog takvog centra, kao i kontinuiran rad na unapređenju usluga koje mogu omogućiti efikasnije i učinkovitije poslovanje.