Lokalni i regionalni razvoj

Značaj sektora

Pristup participatornog lokalnog i regionalnog razvoja je onaj kojem se teži i u Bosni i Hercegovini, a koji obuhvata zajednički rad u lokalnim zajednicama javnog, poslovnog i civilnog sektora.

Ono što se ovim očekuje je stvaranje boljih uslova za ekonomski razvoj, stvaranje radnih mjesta, društveni napredak, a sve uz brigu o zaštiti okoline, što predstavlja održivi razvoj regije, odnosno lokalne zajednice. Djelovanje ove tri grupe na lokalnom i regionalnom nivou kroz ovakav proces predstavlja osnovu za uspostavu i održavanje dinamičke kulture dijaloga i stvaranje uslova za poboljšanje kvaliteta života za sve članove zajednice.

U posljednjim decenijama, procesi promjena su u cijelom svijetu oblikovali socijalne i ekonomske uslove, dok je istovremena decentralizacija omogućila da lokalne vlasti i drugi socio-ekonomski učesnici preuzimaju sve veću odgovornost za razvoj svojih područja i unapređenje kvaliteta života stanovnika u zajednici. Lokalni razvoj koji uključuje lokalne učesnike je rezultat mogućnosti društva da odluči šta ono želi, slijedi zajedničke ciljeve i prati ostvarenje rezultata. Lokalni i regionalni razvoj na taj način postaju alat za savjetovanje i socijalni dijalog u kom je potrebno učešće svih faktora.

Da bi ovaj proces bio održiv on mora obuhvatiti ekonomsku komponentu, uzimajući u obzir socijalnu jednakost, dobrobit čovjeka, pitanja zaštite okoline, tehnološkog napretka, dobrog upravljanja i efikasnih, dobro vođenih lokalnih institucija. Socijalne, ekonomske i privredne inicijative u lokalnom interesu se trebaju kombinovati i optimalno koristiti lokalne resurse kako bi osigurali njihovu održivost.

Decentralizacija i sve veća konkurencija donose izazove i mogućnosti za privatni sektor, javni sektor i organizacije koje se bave razvojem zajednice.

EXIT

Rješenja/usluge/unaprjeđenja

Na temelju lokalnih potreba, lokalnom razvoju treba pristupiti uz ideju razvoja i ostvarivanja kroz nove aktivnosti, te inicijative koje imaju jasan lokalni karakter i usmjerene su na rješavanje lokalnih problema i postizanje postavljenih ciljeva a koje su pokrenuli i provode lokalni stanovnici.

Exit Centar je prepoznao da bi inicijative lokalnog razvoja trebalo da idu dalje od pukog ispitivanja lokalnih potreba, već da bi trebalo da uključuju i prateće aktivnosti koje bi omogućile ciljani lokalni razvoj. Pri tome se mogu koristiti različite strategije, operativne strukture i aktivnosti.

Ključni element inicijativa lokalnog razvoja sposobnost je povezivanja i umrežavanja različitih aktivnosti na dosljedan način npr. kroz osnivanje prikladnih institucionalnih struktura, često temeljenih na lokalnim mrežama, organizacijama za pružanje podrške te izradom jasne i dogovorene strategije. Takav lokalni razvoj ne promoviše samo nove inicijative, već takođe pomaže identifikovati i najbolje iskoristiti dostupne resurse te koordinirati postojeće nepovezane inicijative.

EXIT Centar ima deset godina iskustva i uspješne saradnje sa lokalnim zajednicama u regiji Banjaluka. Tokom tog perioda smo se upoznali sa potrebama, zahtjevima i težnjama lokalne zajednice, te zajedno sa predstavnicima kako NVO tako i institucija radili na izradi strategija, lokalnih projekata i pripremi adekvatne dokumentacije potrebne za finansiranje.

Svojim klijentima nudimo svoje znanje i iskustvo, te puno angažovanje EXIT tima koja klijentu omogućava da njegov projekat bude prepoznat u moru ostalih.