Zdravstveni sektor i socijalna zaštita

Značaj sektora

Sektor zdravstva obuhvata nekoliko pod-sektora koji su posvećeni pružanju usluga i proizvodima čija je namjena unapređenje zdravlja ljudi.

Zdravstveni sektor podrazumijeva zdravstvenu zaštitu, te opremu i usluge poput lijekova, bio-tehnologije i živih organizama.

Posebni podsektori koji se za ove grupe vezuju su biotehnologija, dijagnostičke supstance, davanje lijekova, proizvodnja lijekova, bolničke usluge, medicinska oprema i instrumenti, dijagnostičke laboratorije, te pružaoci zdravstvenih usluga i kućne njege.

EU i zapadne zemlje

Mnoge vlade svoje klasifikovanje ovog sektora zasnivaju na sistemu Ujedinjenih nacija, gdje se on, uopšteno, sastoji od bolničkih aktivnosti, medicinske i stomatološke prakse i ostalih aktivnosti u oblasti zdravlja ljudi. U sektoru zdravstva u Bosni i Hercegovini, iako je primjetan napredak, preostao je niz oblasti koje je potrebno obuhvatiti i unaprijediti na dobrobit građana, korisnika usluga.

Problemi/potrebe/trendovi u Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini i dalje je prisutna potreba za unapređenjem usluga iz sektora zdravstva, prvenstveno njihove transparentnosti i dostupnosti korisnicima.

Pored toga, uočljiva je nedovoljna informisanost pacijenata o uslugama koje su im na raspolaganju, te njihovim pravima iz oblasti zdravstvene zaštite.

Kako je unapređenje zdravlja ljudi i upotreba savremenih tehnologija jedan od prioriteta u oblasti zdravstva u EU, tako i u Bosni i Hercegovini, u skladu sa strategijama razvoja zdravstva, upotreba savremenih alata i informacionih tehnologija sve više poprima na značaju. Ovo pruža osnovu za razvoj novih servisa za građane i zdravstvene radnike, koji će im dodatno približiti postojeće, te otvoriti vrata ka novim uslugama iz oblasti zdravstva i zdravlja.

EXIT

Rješenja/usluge/unaprjeđenja

EXIT Centar je lider u oblasti informacionih tehnologija primijenjenih u zdravstvu. Među prvima smo prepoznali značaj informacionih tehnologija u pružanju savremene zdravstvene zaštite, koja zavisi od širenja i povezivanja grupa obučenih stručnjaka koji djeluju zajedno, kao interdisciplinaran tim.

Nove tehnologije omogućavaju dostupnost usluga brže i jednostavnije nego ikad ranije.

Iskustvo

Imamo bogato iskustvo u radu u sektoru zdravstva, i sa aspekta analize politika i strateškog planiranja, kao i sa aspekta praktične implementacije novih tehnologija u zdravstvenom sektoru.

Posebnu pažnju usmjeravamo na uvođenje eObrazovanja u učenju i promovisanju u zdravstvenom sektoru, te unapređenju transparentnosti i pružanju kvalitetnih usluga krajnjim korisnicima slijedeći međunarodno prepoznate prakse i smjernice.

Naše tehničke usluge obuhvataju aktivnosti koje se odnose na komunikacije poput kampanja za podizanje svijesti javnosti, angažovanja zajednice, promociju zdravih stilova života i ishrane, te generisanje aktivnosti usmjerenih na ugrožene slojeve stanovništva.

Stalna aktivnost nam je razvoj novih alata i materijala iz oblasti zdravlja i zdravstva. U prilog tome govori više uspješno implementiranih projekata iz ove oblasti