Društvo, javna uprava, ekonomski razvoj

Značaj sektora

Sektor vlade i administracije, predstavlja polaznu osnovu za unapređenje efikasnosti i cjelokupnog funkcionisanja društva, te mogućnost približavanja institucija građanima.

Ono što najviše utiče na opšte interese građana je korupcija i neefikasnost ovog sektora. Uticaji ova dva faktora i na poslovanje, te samu konkurentnost privrede su neizmjerni.

U Bosni i Hercegovini, sama složena struktura države predstavlja dodatni faktor koji usložnjava poslovanje, te stvara dodatne teškoće, istovremeno čineći državni aparat iznimno skupim, i često, neefikasnim u odlučivanju.

EU i zapadne zemlje

U EU i zapadnim zemljama primjetan je trend promjena u javnoj upravi, zasnovanih na analizi administracije i vlade kao servisa građanima i kao odgovora na promjene u tehnologiji, privredi, zahtjevima javnosti, potrebama i očekivanja.

Ono što je potrebno u ovakvom okruženju koje se brzo mijenja je dinamična, fleksibilna i efikasna vlada i administracija koja može odgovoriti na izazove, istovremeno unapređujući demokratiju, istovremeno se u velikoj mjeri oslanjajući na nove tehnologije (IKT) radi uvođenja što efikasnije i efektivnije uprave.

Ne postoji jedno najbolje rješenje primjereno svakoj zemlji, već je neophodno na osnovu specifičnih potreba, okruženja, te uočenog odnosa između javnih usluga i građana, te sagledanih usluga, kontinuirano unapređivati vladu i administraciju kao servis građana, postavljajući standarde usloga, boreći se za očuvanje kvaliteta usluga a sve sa ciljem zadovoljenja potreba građana i privrede, te postizanjem dugoročnih ciljeva.

Bosna i Hercegovina

U Bosni i Hercegovini, kao zemlji potencijalnom kandidatu za članstvo u EU je uočljivo nedovoljno poznavanje EU fondova, te njihovog korištenja, nedovoljna obavještenost, kako institucija tako i građana, o raspoloživim mogućnostima, što za posljedicu ima nedovoljno korištenje istih u obučavanju, vladinog i nevladinog sektora i nivoa sposobnosti u pripremi kvalitetnih projekata i postizanju što većeg stepena izgradnje kapaciteta.

EXIT

Rješenja/usluge/unaprjeđenja

EXIT Centar ima desetogodišnje iskustvo u radu na međunarodnim projektima, i kroz svoj rad je razvio metode, te oformio tim koji klijentima može pomoći u analizi postojećih procesa, te unapređenju istih kako bi odgovarali zahtjevima efikasnosti i učinkovitosti, istovremeno postižući i održavajući kvalitet usluga.

U saradnji sa klijentima smo radimo na razvoju strategija, projektnom menadžmentu, obuhvatajući, kako strateške interese klijenata i partnera, tako i bitne tehničke detalje.

Naše iskustvo omogućava da obučimo zaposlene klijenta kako bi bolje razumjeli razvojne metodologije i načela funkcionisanja izvora finansiranja i da, uz našu pomoć, razviju jedan ili više projektnih prijedloga, usklađenih sa zahtjevima donatora.

Naše iskustvo može pomoći u pažljivom planiranju resursa, komunikacije, te provođenju analize rizika kako bi se mogli predvidjeti i kako bi se upravljalo neizbježnim rizicima.