Obrazovanje

Značaj sektora

Obrazovanje stručnjaka je neophodno u Bosni i Hercegovini, kako kroz formalne vidove obrazovanja tkao i kroz neformalne.

Značaj programa za cjeloživotno učenje (Life Long Learning Programme) Evropske zajednice prepoznat je i u BiH i u svijetu. Ovaj program je usmjeren na sve nivoe obrazovanja i stručnog usavršavanja.

Cjeloživotno učenje podrazumijeva sve aktivnosti vezane za učenje tokom cijelog života, a cilj mu je unapređenje znanja, vještina i sposobnosti.

Ovaj program, koji se provodi i u Bosni i Hercegovini ima za cilj doprinijeti razvoju naprednog društva sa održivim privrednim razvojem, jačom društvenom kohezijom i rastom broja kvalitetnih radnih mjesta za svoje građane.
Program za cjeloživotno učenje sastoji se od četiri sektorska potprograma: Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje), Erasmus (visokoškolsko obrazovanje), Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje) i Grundtvig (obrazovanje odraslih), kao i dva komplementarna programa: Transverzalni program (saradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Evropske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informacionih i komunikacionih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa) i Jean Monnet (podrška institucijama koje se bave evropskim integracijama).

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina kao država sa oko 3,7 miliona stanovnika trenutno ima 13 ministarstava obrazovanja (po jedno u svih 10 kantona u Federaciji BiH, jedno na Federalnom nivou u Federaciji BiH, jedno u Republici Srpskoj i funkcionalno ekvivalentan Odjel za obrazovanje u Brčko Distriktu).

Iako je obrazovanje (s pravom) javna usluga, koja treba imati koristi od određenog stepena decentralizacije vlasništva, lokalna primjena, međutim, mora se odvijati u okviru standarda na državnom nivou. Ovi standardi još uvijek nedostaju u BiH.

EXIT

Rješenja/usluge/unaprjeđenja

EXIT centar prepoznao je značaj kojim se brzina i intenzitet procesa reforme obrazovanja na svim nivoima odražava na uopšteno stanje reforme u državi.

Svjesni smo da je izvjesan broj ključnih prolbema preostao ali da njihovo dugoročno rješavanje iziskuje duboke i temeljne reforme, uspostavu standarda i ciljeva u obrazovanju, te redovno preispitivanje istih.

Ono što može pomoći jednostavnije i brže provođenje procesa je upotreba standardizovanog pristupa i savremenih tehnologija u obrazovnom procesu.

EXIT Centar se kroz svoj rad usmjerio na korištenje i promociju novih tehnologija u obrazovnom procesu i u tome smo lider u Bosni i Hercegovini.

Naš multidisciplinarni stručni tim obuhvata stručnjake iz oblasti informacionih tehnologija, te poslovne konsultante sa iskustvom u analizi i sagledavanju potreba, koji na osnovu rezultata analize mogu dati prijedloge kako unaprijediti sam proces.

Ono što smo spoznali kroz svoj dosadašnji rad je pozitivna sprega između privatnog sektora i njegovih potreba za kvalifikovanim i obrazovanim kadrovima, te potrebu za stalnim stručnim usavršavanjem, istovremeno održavajući tempo rada. Iz tog razloga smatramo da inovativna rješenja, podrška tradicionalnim metodama učenja i uvođenje eObrazovanja predstavljaju jednu od prednosti i inovacija koje možemo ponuditi svojim klijentima i tako omogućiti optimalno korištenje resursa i unapređenje znanja i vještina kroz zanimljiv i motiviran sadržaj.