Poslovni razvoj

Značaj sektora

Kompanije iz privatnog sektora su glavni nosioci ekonomskog programa u državi, koji za cilj imaju ustvarivanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva.

Privatni sektor istovremeno predstavlja najvažnijeg partnera za pružanje osnovnih usluga u oblastima izgradnje infrastrukture, kod investicija i inovacija.

Bosna i Hercegovina

U Bosni i Hercegovini, kao i u drugim zemljama u regionu, privatne kompanije nailaze na mnoga ograničenja koja ometaju investicije, rast poslovanja i stvaranje radnih mjesta, čime dolazi do negativnog uticaja na održivi razvoj društva.

U svom poslovanju i djelovanju kao agensi promjena, kompanije se susreću sa brojnim izazovima, ali istovremeno i prilikama za ostvarivanje promjena u privrednom razvoju.

Javni sektor u Bosni i Hercegovini prepoznaje značaj poslovnog razvoja, pogotovo ulogu malih i srednjih preduzeća kao izvora inovacija i prilika za privatni sektor da preuzme nove inicijative, međutim, malo toga se čini na tome da ovakve kompanije dobiju svoju priliku i da im se olakša poslovanje.

Kroz svoj rad smo uočili značaj malog i srednjeg preduzetništva kao najvitalnijeg i veoma značajnog segmenta jedinstvenog privrednog prostora u BiH.

Od ukupnog broja zaposlenih, ovaj sektor zapošljava 65 – 70% zaposlenih.

Međutim, ono što je uočljivo je nepovoljna struktura malih i srednjih preduzeća (MSP), jer je premalo proizvodnih MSP.

S obzirom na potencijal zemlje, prirodne i radom stvorene resurse, postoji realna šansa za razvoj novih MSP, pogotovo proizvodnih, koji bi kroz inovativan i promišljen pristup otvorili realnu šansu na dalji rast i razvoj ovog sektora.

EXIT

Rješenja/usluge/unaprjeđenja

EXIT Centar djeluje dug niz godina i prepoznao je potrebu za dosljednim i učinkovitim angažovanjem domaćih kretivnih potencijala i usklađivanjem politike djelovanja koja bi se usmjerila na povećanje vlastite proizvodnje i zapošljavanja. Fokus nam je jačanje duha preduzetništva praćenog socijalnom odgovornošću, te jačanje oslanjanja na vlastite snage preduzetnika, kojima naš tim može pružiti savjet i dodatnu edukaciju, usmjeriti ih ka ovladavanju novim tehnikama i afirmiranju postojećih. Naša je težnja da djelovanjem kroz kanale ostvarene dugogodišnjom praksom i u saradnji sa privredom i javnim sektorom utičemo na jačanje institucija i instrumenata podrške maloj privredi, iznalazeći načina da se unaprijedi lokalna proizvodnja, u skladu sa razvojnim programima na lokalnom i regionalnom nivou.

EXIT kao partner u poslovnom razvoju kroz svoj rad i djelovanje objedinjuje potrebe javnog i privatnog sektora, te kvalitetnom analizom i savjetovanjem omogućava racionalnu i efikasnu upotrebu resursa, uz identifikovanje prioriteta i tehnika kojima se dodatno može unaprijediti rast i razvoj malih i srednjih preduzeća, doprinijeti obuci na radu i smanjenju troškova poslovanja, bez gubitka na kvalitetu radnog procesa.