Sektori

Kroz svoj poslovni razvoj EXIT Centar je djelovao na različitim poljima u skladu sa kojima je razvijao i unapređivao svoje ljudske potencijale.

Zajedno sa svojim klijentima smo naučili prepoznati oblasti od interesovanja, kako u lokalnoj zajednici tako i šire, a koje mogu voditi uspješnom i održivom razvoju i inovacijama u službi ekonomskog rasta.

Iskustvo nas je naučilo da se dodatno usavršimo i uvijek idemo korak dalje u oblastima u kojima je EXIT Centar  lider, pružajući tako svojim klijentima koji djeluju u tim sektorima vrhunsku uslugu i inovativna rješenja koja za cilj imaju unapređenje njihovog rada i poslovnih rezultata.

Neki od sektora u kojima smo postigli prepoznatljive rezultate koji označavaju prekretnice i osnove budućeg razvoja su zdravstvo, javna uprava, turizam i informacione i komunikacione tehnologije.