Lista implementiranih projekata

U nastavku je lista projekata na kojima je EXIT Centar radio.

Portal eUprave Republike Srpske

Portal eUprave Republike Srpske

Razvoj korisnički orijentisanog Portala eUprave

saznaj više


ELLECTRAWeB – Evropski elektronski okvir za primjenu u javnoj nabavci u regionu zapadnog Balkana

ELLECTRAWeB – Evropski elektronski okvir za primjenu u javnoj nabavci u regionu zapadnog Balkana

Sveukupni cilj “ELLECTRA-WeB” projekta je da tačno odredi, razvije i testira okvirni program za elektronske javne nabavke i smjernice podrške koje će, s jedne strane, omogućiti ekonomski razvoj IKT programerima Zapadnog Balkana. S druge strane treba da omogući, Javnim upravama i dobavljačima na Zapa...

saznaj više


RACWeB – Procjena rizika carinskih službi zemalja zapadnog Balkana

RACWeB – Procjena rizika carinskih službi zemalja zapadnog Balkana

Projekat “RACWeB” ima za cilj da unaprijedi efikasnost carinskih službi zemalja zapadnog Balkana i zemalja koje graniče sa EU, kao i transparentnost u procjeni rizika, jačajući identifikaciju profila rizika kroz korištenje tehnika prikupljanja podataka i razvijajući napredne web bazirane usluge proc...

saznaj više


Inovacioni centar Banja Luka - studija slučaja

Inovacioni centar Banja Luka - studija slučaja

Projekat pod naslovom “Inovacioni centra Banja Luka - studija slučaja” ima za krajnji cilj da kreira poslovnu strategiju i studiju obrade tržišta za osnivanje Inovacionog centra Banja Luka u oblasti ekonomije i poslovanja zasnovanih na znanju, konsaltinga, edukacije i umrežavanja. Svrha centra je da...

saznaj više