WINS-ICT

WINS-ICT projekat teži da optimizuje politički okvir za istraživanja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija zemalja Zapadnog Balkana, uz podsticanje unapređenja pojedinačnih nacionalnih inicijativa u set istraživanja i regulativa u oblasti IKT za cijelu regiju.

Cilj WINS-ICT projekta je da učvrsti saradnju na naučno-istraživačkom nivou između Evropske unije i zemalja zapadnog Balkana, produbljujući bi-regionalnu strategiju odnosa na polju informaciono-komunikacionih tehnologija i promovisanje učešća zemalja zapadnog Balkana u FP7 projektima.

Posebni ciljevi WINS-ICT projekta su:

 • Omogućiti sveobuhvatno razumijevanje u okviru regulative informaciono-komunikacionih tehnologa i naučno-tehnološkog razvoja između EU i zemalja zapadnog Balkana.
 • Optimizacija trenutnog okvira regulative i uspostavljanje strategije partnerstava sa drugim projektima.
 • Podrška izgradnji održive mreže između komunikaciono-tehnoloških istraživanja u okviru zemalja zapadnog Balkana i njihovih kolega u EU.
 • Poboljšati kapacitet i mogućnosti istraživanja u okviru zemalja zapadnog Balkana radi uspješnijeg učestvovanja u informaciono-komunikacionim istraživanjima i aktivnostima u grupi FP7.

Zajednička vizija za budućnost i znanja u oblasti IKT, te njihova primjena znači stvaranje uslova za bolju integraciju zemalja zapadnog Balkana u evropsko društvo znanja. S tim ciljem, WINS-ICT projekat radi zajedno sa ministarstvima nadležnim za istraživačke aktivnosti i agencijama u regionu u sklopu “Dijalog foruma o IKT istraživanjima za zemlje Zapadnog Balkan” , kako bi osigurao da novi planovi za IKT istraživanja budu uokvireni u odgovarajuću viziju i evropskih integracija i prekogranične saradnje, kao podrška inovativnosti i implementaciji novih IT usluga.

Krajnji cilj je da se u potpunosti integrišu istraživačke aktivnosti iz regiona u mrežu FP7 aktivnih organizacija EU i omogući organizacijama, koje su sa njima povezane da naprave svoj prijedlog projekta kao koordinirajuće institucije.

Glavni ishod projekta će biti unaprijeđenje strategije u polju informaciono-komunikacionih tehnologija, koja reflektuje potrebe i prioritete zemalja zapadnog Balkana u budućim projektima, i obezbijeđeno mjesto za dalje učestvovanje u regionalnim projektima.

Konzorcijum projekta uključuje 15 partnera iz zemalja Evropske unije, zemalja pristupnica EU i zapadnog Balkana.

WINS-ICT projekat traje 24 mjeseca.

Šta možemo učiniti za Vas?

Jedan od osnovnih ciljeva WINS-ICT projekta je da osigura podršku istraživačima u oblasti IKT iz zemalja zapadnog Balkana, koji žele da implementiraju svoje projekte uz podršku EU. WINS-ICT organizuje niz treninga i konsultacija, kao i aktivnosti umrežavanja i posredovanja između istarživača u različitim zemljama.

Lista događaja u organizaciji WINS-ICT projekta se redovno ažurira na web portal: http://www.wins-ict.eu

Aktivnosti treninga, ali i umrežavanja su veoma bitni kako bi se omogućilo istraživačima (čak i onima sa iskustvom u evropskim programima) da uobliče svoje projekte, nađu odgovarajuće partnere u drugim evropskim zemljama i procijene svoje resurse unutar evropske šeme finansiranja.

Ako ste istraživač ili predstavljate istraživački centar odnosno kompaniju koja se bavi IKT, možda želite da znate da postoji nekoliko usluga koje Vam WINS-ICT može ponuditi besplatno.

WINS-ICT može Vam dati savjete u vezi budućnosti i daljeg razvoja Vašeg istraživačkog projekta u oblasti IKT.

Ako imate pitanja tipa:

 • “Da li moja projektna ideja odgovara istraživačkim temama iz FP7 projekata”
 • "Kako mogu pronaći odgovarajuće partnere u drugim zemljama? i sl.

Ne propustite priliku!

 • Saznajte više o tome kako napisati i prijaviti istraživački projektni prijedlog.
 • Dođite na jedan od naših treninga ili se obratite se EXIT centru kako biste dobili više informacija.
 • Možda otkrijete da su odgovori na Vaša pitanja puno lakši nego što ste očekivali.
 • Vaš istraživački projekt zaslužuje svu našu podršku

 

POZIVNICA

Želimo da Vas pozovemo da registracijom u novu bazu podataka date veoma značajan doprinos okupljanju uglednih istraživača u oblasti IKT-a.

Registracijom u bazu podataka, biće Vam pružena prilika da:

 • Imate pristup mreži učesnika iz cijele Evrope, čime se povećava potencijal za Vaše istraživanje i

konkurentnost, te se povećava mogućnost da budete vidljivi za druge zainteresovane strane.

 • Primite tehničku pomoć za administrativne procedure i pitanja ugovora o učešću u evropskim,

projektima u oblasti IKT.

 • Budete pozvani na radionice, sajmove i konferencije o umrežavanju, koje će se baviti

specifičnim tehničkim oblastima i izgradnjom kapaciteta za učešće u IKT projektima.

 • Budete postavljeni na našu mailing listu, koja će vam omogućiti da redovno primate obavještenja o novostima u vezi sa mogućnostima za učešće zapadno-balkasnkih zemalja u evropskim IKT istraživanjima.
 • Biće Vam omogućen pristup na dva portal, koja nude partnere i relevantne informacije o

pozivima za prijedloge, konferencije, itd.

Registracija zahtjeva tek nekoliko minuta Vašeg vremena, toliko da popunite obrazac , a kada se jednom registrujete mi ćemo biti u mogućnosti da uspješnije sarađujemo sa Vama i Vašom institucijom.

ZA REGISTRACIJU U ICT-WEB-PROMS I WINS-ICT BAZU PODATAKA, POSJETITE:

Ima puno toga što možete naučiti o FP7 projektima, te radnom programu za informaciono-komunikacione tehnologije (ICT Work-Programme), čak i prije nego razgovarate sa nekim od WINS-ICT stručnjaka.

 

Pet zlatnih pravila koje trebate uvijek imati na umu:

1 - Ne čekajte objavu poziva za podnošenje projektnog prijedloga. Sve istraživačke teme su već opisane u “ICT Work-Programme”. Poziv za projektne prijedloge će vam ostaviti malo vremena za pisanje projekta. Počnite raditi na njemu sada!

2 - Ne zaboravite da je FP7 istraživački program. Prvo se trebate zapitati: Da li moj projekat generiše nova znanja, te da li će i kako unaprijediti trenutno stanje? Ako je Vaš projekat o integraciji software-a ili kreiranju usluga iz postojećih tehnologija, razmislite ponovo!

3 - Ne zaboravite da Vaš projekat neće biti prvi. Provjerite šta je već finansirano u toj istraživačkoj oblasti. EU neće uložiti sredstava u nešto što je već finansirano!

4 - Ne mislite da sve možete učiniti sami. Tražite savjet počevši sa WINS-ICT projektom i ne zaboravite da ćete morati okupiti najbolji mogući tim istraživača.

5 - Nemojte misliti da ćete biti jedini koji aplicirate. Planirajte Vaše aktivnosti unaprijed i obratite pažnju na svaki detalj Vašeg projekta.