Lista implementiranih projekata

U nastavku je lista projekata na kojima je EXIT Centar radio.

“Inco-Net” podrška zemljama zapadnog Balkana u oblasti IKT (WINS-ICT)

“Inco-Net” podrška zemljama zapadnog Balkana u oblasti IKT (WINS-ICT)

“WINS-ICT” ima za cilj da ojača naučnu i tehnološku saradnju izmađu zemalja EU i zemalja zapadnog Balkana unapređivanjem bi-regionalnih strateških veza u domenu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), te promocije učešća IKT istraživača iz balkanskih zemalja u Programu FP7. Specifični ciljev...

saznaj više


Poboljšanje uprave i međuetničke saradnje u BiH kroz eZdravstvo (eHIGICo BiH)

Poboljšanje uprave i međuetničke saradnje u BiH kroz eZdravstvo (eHIGICo BiH)

Projekat je fokusiran na Bosnu i Hercegovinu i njena dva entiteta: Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine. Poboljšanje uprave i međuetničke saradnje u BiH kroz uvođenje osnovnih koncepata eZdravstva (WEB portal eZdravstva i Kntinuiranu medicinsku edukaciju – KME) osnažiće i k...

saznaj više


Vrbas Adventure Resort (VAR)

Vrbas Adventure Resort (VAR)

Sveukupan cilj projekta je doprinijeti razvoju malih i srednjih preduzeća (MSP) kao i regionalnom razvoju, kroz jačanje turizma kao jednog od primarnih razvojnih sektora u BiH. Specifični ciljevi su zasnovani na razvoju održivog i konkurentnog proizvoda avanturističkog i eko turizma ˝Vrbas Adventure...

saznaj više


Strategija eZdravstva za Republiku Srpsku

Strategija eZdravstva za Republiku Srpsku

“EXIT Consulting” je bio angažovan da razvije sveobuhvatan strategijski dokument "Strategija eZdravstva Republike Srpske", zajedno s tri konsultanta iz Nacionalne bolnice “Rikshospitalet” (Oslo, Norveška). Strategija se sastoji od pet glavnih stubova sa više od 20 projekata u sektoru eZdravstva, zaj...

saznaj više


Inovacioni Centar Banja Luka – ICBL

Inovacioni Centar Banja Luka – ICBL

Kreiranje poslova orijentisanih ka budućnosti utemeljinih na znanju i savremenim tehnologijama. Pružanje pomoći preduzetnicima u stvaranju uspješnih kompanija. ICBL će biti centar inovacija, međunarodnih investicija i opštinskog razvoja u RS. Jedan od glavnih ciljeva je stvaranje poslovnog Inkubator...

saznaj više


Poboljšanje inkluzije zdravstva u Republici Srpskoj

Poboljšanje inkluzije zdravstva u Republici Srpskoj

Projekt pod nazivom "Poboljšanje inkluzije zdravstva u Republici Srpskoj” ima za cilj stvoriti studiju koja bi bila osnova za potencijalne buduće projekte sa ciljem da postignu unapređenje inkluzije zdravstvene zaštite u RS. Studija se temelji na tri elementa: identifikacija nedostataka budžeta, ala...

saznaj više