Naš početak

Prije 10 godina, grupa ljudi okupljenih oko ideje i težnje za promovisanjem naprednog, savremenog društva, koje ide u korak sa Evropom, i modernim tehnologijama čini život građana jednostavnijim i lakšim, osnovala je UG EXIT Centar, sa sjedištem u Banjaluci.

Tokom ovih prvih 10 godina, EXIT Centar je prešao dug put, učeći na svakom koraku i stičući nova znanja, šireći vidike i svakim iskustvom bivajući bogatiji za novu ideju i novu mogućnost za unapređenjem postojećih i stvaranjem novih usluga.

Tokom tog perioda, pomogli smo da zaživi i populariše se ideja eObrazovanja, eVlade i eZdravlja, pomogli smo da novu dimenziju dobije turistička ponuda u Banjaluci i okolini, te smo stvorili dom za nove inovacije i tehnološki napredak u Inovacionom centru Banjaluka.