O nama

Ko smo?

Exit Centar je nevladina organizacija osnovana 2003. u Banjaluci (Republika Srpska) sa misijom da kreira kritičnu masu IT pojedinaca i kompanija koji mogu odgovoriti na buduće zahtjeve ekonomije BiH orijentisane ka informacijama i znanju.

Šta radimo?

Exit Centar kroz implementaciju svojih projekata kreira mrežu pouzdanih partnera, povezuje predstavnike vlastiinstitucije, univerzitete, mala i srednja preduzeća i EU eksperte.

U oblasti od strateškog interesa Exit Centra pripadaju sledeće kategorije: eVlada, eObrazovanje, eZdravlje, eBiznis, eTurizam, ruralni razvoj, tehnološki parkovi i poslovni inkubatori.

Osnovan 2003. godine, Exit Centar je nezavisni lider u znanju i davanju visoko-kvalitetnih specijalizovanih usluga u poslovnom i IT konsaltingu, inženjeringu, operativnoj podršci, projektnom menadžmentu i implementaciji projekata u regiji zapadnog Balkana.

Exit Centar sa svojim osobljem i širokom mrežom spoljnih eksperata pruža nepristrasne savjete i podršku za široki spektar domaćih i stranih klijenata, kao i za vladina tijela.

U šta vjerujemo?

Vjerujemo da su nauka, priroda i tehnologija ključ našeg ličnog i društvenog napretka.

Naš posao je da istražujemo alternative kako primjeniti najbolju svjetsku praksu iz pomenutih oblasti na našu lokalnu sredinu, te kako pronaći pogodne izvore finansiranja za sve aktivnosti koje doprinose razvoju lokalnih zajednica.